قاضی: تا ساعت یک دیشب اسناد مالی ذی قیمتی را به دست آورده ایم ، روایت نماینده دادستان از اخذ ضمانت نامه 100 میلیاردی در کمتر از 36 ساعت

به گزارش سفر به روسیه، سیزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهم امامی و دیگر متهمان به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

قاضی: تا ساعت یک دیشب اسناد مالی ذی قیمتی را به دست آورده ایم ، روایت نماینده دادستان از اخذ ضمانت نامه 100 میلیاردی در کمتر از 36 ساعت

به گزارش گروه اجتماعی خبرنگاران، سیزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهم امامی و دیگر متهمان به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار گشت.

در ابتدای جلسه متهم دولتشاهی در جایگاه قرار گرفت و گفت: من در شرکت ها هیچ سمتی نداشتم و تنها مسئول مالی 5 شرکت ضمانت نامه بودم. در خصوص شرکت های منتسب به امامی هیچ جا نبودم و از روز اول هم کمک هایی به کننده دادستان ارائه داده ام.

این متهم اضافه کرد: گفته می شود 500 میلیارد تومان یک روزه اخذ شده، در حالیکه این فرایند یک روزه نبوده و از برج 4، 94 تا برج 7 و 8، 95 طول کشیده است.

این متهم اضافه کرد: در خصوص قیر بنده اطلاعی ندارم؛ اما در خصوص نهاده ها، کمال همکاری را با دادستان و ضابطین داشته ام.

متهم دولتشاهی گفت: حدود 300 هزار تن در بحث نهاده ها در طول 6 یا 7 ماه خریداری شده است. یک قرارداد آن با جهان گستر به میزان 15 میلیارد تومان است. دیگری با روغن کشی خرمشهر به مبلغ 34 میلیارد تومان است. به مبلغ میزان آن قرارداد، ضمانت گرفته اند. قرارداد با شرکت های ضمانت خواه گاه ده تا بیست درصد نقدی و بعد از آن به صورت چک بوده است.

وی اضافه کرد: اینکه می گویند کریمی وجود خارجی ندارد، درست نیست.

این متهم اضافه کرد: از 300 میلیارد تومان 40، 50 میلیارد تومان آن را بانک سرمایه اخذ کرده است و شرکت های ضمانت خواه نیز ذینفع بوده اند. شرکت های ضمانت خواه بر پایه نقدی، مالی، دو و نیم درصد به قرارداد اضافه کرده اند و یک سودی برای خود در نظر گرفته اند. در واقع 50 میلیارد تومان هم شرکت های ضمانت خواه گرفتند. 200 میلیارد تومان می ماند و اگر اسناد و مدارک باشد به صورت کامل شرح می دهم.

این متهم ادامه داد: در برخی موارد علت وجود برخی مسائل در واردات، محصولات زیر قیمت فروخته شده است و در این میان با 93 میلیارد تومان ریزش قیمت روبرو هستیم.

وی اضافه کرد: همچنین برخی کالا ها در زمانی که من بازداشت بودم دیگر وجود ندارد. به عنوان مثال هفت هزار تن ذرت، 150 هزار تن گوشت و شش و نیم هزار تن سویا از جمله این کالا ها است که وقتی من بازداشت شدم وجود داشت، اما دیگر نیست.

متهم دولتشاهی در ادامه دفاعیات خود مطرح نمود: من در حوزه خودم فعالیتم را درست انجام دادم. در کیفرخواست اشاره شده که من با کمک روحی، مدیران عامل شرکت های کارتن خواب را می آوردم. این در حالی است که شرکت ها صفر نبودند و اظهارنامه مالیاتی آن ها موجود است و در سه سال 40 میلیارد، 60 میلیارد و 80 میلیارد تومان فروش اعلام کرده اند و میزان فروش اعلامی جهان گستر پژواک در سال 92 و 93 هشتاد میلیارد تومان است.

وی اضافه کرد: نه من و نه آقای نسترن تهرانی و نه آقای روحی به بانک و تسهیلات ورودی نداشتیم و فعالیتی نکردیم. مدیرعامل فنل کژال بنز داشت، من کمال کمک را انجام دادم و شرکت ها زنده بودند. مدیران عامل به تمامی موارد اشراف داشتند و تا پایان خبر داشتند که چه می کنند و ده جلسه به شرکت های ضمانت خواه رفتند.

این متهم گفت: در خصوص قیر چهار قرارداد داریم. مدیران عامل ده بار به قیر پاسارگاد رفتند و تمامی کار های ثبت شرکت توسط خودشان اجرا شده و وکیل داشتند.

وی مطرح نمود: تهرانی و تقی روحی از کارمندان من هستند. روزی که تهرانی به ترکیه رفت عکس اقامتش را برای من فرستاد. پرویز تهرانی دو سه بار رفت و برگشت و سال 98 بازداشت شد. من در خصوص قیر هیچ اطلاعی ندارم و این اتهامات به بنده وارد نیست و قبول ندارم.

در ادامه جلسه دادگاه کننده دادستان، گفت: در خصوص اتهام نادر دولتشاهی لازم است که مطالبی ذکر شود. هم امامی و هم فرزان راد اشخاصی را زیر مجموعه خود داشتند که در واقع مجریان دستورات بودند نادر دولتشاهی دستورات فرزان راد را اجرا می کرد.

کننده دادستان گفت: کاری که دولتشاهی می کرد موضوع فعالیت های مالی بود و مسئولیت های امور مالی فرزان راد را بر عهده داشت. اداره چهار یا پنج شرکت کاغذی را دولتشاهی انجام می داد.

وی گفت: کاری که دولتشاهی انجام می داد بحث پاس کردن چک ها بوده است که به صورت سفید امضا و با امضای مدیران عامل شرکت ها در اختیار او قرار داشت و بعد از پاس کردن چک ها، تحویل مهدی محمدی می داده است.

کننده دادستان اضافه کرد: بعد از صدور ضمانت نامه ها برای شرکت ها و تبدیل به کالا ها، فروش آن ها توسط وی انجام می شده است.

وی شرح داد: دولتشاهی در دادسرا گفته است که فرزان راد و امامی پشت این شرکت ها هستند و خیلی از دستورات توسط این افراد صادر می شده است. سوال اینجاست چطور افراد بی بضاعت می توانند این میزان تسهیلات و ضمانت نامه بگیرند و در شرکت های ذی نفع قرارداد امضا کنند.

کننده دادستان گفت: ما در هیچ جا نگفتیم که یک شبه 500 میلیارد ضمانت نامه اخذ شده بلکه مجموع این ضمانت نامه ها 509 میلیارد بوده است.

قهرمانی گفت: فرایند کار به این صورت بوده که قریشی بی بضاعت ها را شناسایی می کرده است. بعد از قریشی، کار به سمت محمد تقی روحی می رفته و ثبت شرکت ها انجام می شده است؛ و بعد از آن کار های بانکی انجام می شده است. دولتشاهی پول هایی را به بی بضاعت ها می داده است و بی بضاعت ها که چک برگشتی داشته اند چک آن ها را صاف می کرده است و در قبال آن می گفته اند شما بیایید مدیر شرکت ما شوید.

وی اضافه کرد: آقایان توسط روحی به بانک می رفتند و در ازای 200 هزار تومان پول در حساب جاری دسته چک می گرفته اند و به بی بضاعت ها می گفتند همه چک ها را سفید امضا کنید و آن را در اختیار دولتشاهی قرار می دادند. دولتشاهی نیز برای پیش پرداخت در عقد قرارداد از آن ها استفاده می کرده است.

وی اضافه کرد: در بازداشت اولیه دولتشاهی می گوید داستان نویس این ضمانت نامه ها امامی است و فرزان مجری آن بوده است.

قهرمانی خطاب به دولتشاهی گفت: شما از کریمی دستور نمی گرفتید شما از فرزان دستور می گرفتید.

کننده دادستان ادامه داد: در شرکت پویان آدان کمتر از 36 ساعت 100 میلیارد تومان ضمانت نامه گرفته شده است که این سابقه ندارد و نشان از وجود مسائلی دارد.

وی گفت: هر کدام از شرکت ها درخواست بیش از 100 میلیارد تومان ضمانت نامه داشتند، در حالی که بی بضاعت بودند. در واقع ما می گوییم 509 میلیارد تومان از اموال مال مردم را از بانک خارج کرده اید.

متهم دولتشاهی گفت: بنده مسئول مالی بودم و دسته چک باید پیش من باشد.

رییس دادگاه در واکنش به دفاعیات متهم دولتشاهی گفت: ابلاغ های شما در این شرکت ها کجاست؟ این نشان دهنده این موضوع است که شما بخش مالی شرکت ها را مدیریت می کرده اید.

این متهم گفت: مدیران عامل دسته چک ها را تحویل بنده دادند، اینکه بعد از فروش کالا به حساب تهرانی پول می ریختیم اینگونه نبوده است. من اگر می خواستم در این سیستم باشم چه لزومی داشت که بگویم ازخود حساب شرکت ها دسته چک کشیده شود.

قاضی گفت: اسم 5 مسئول مالی شرکت ها را بگویید.

متهم دولتشاهی پاسخ داد: ندارد.

قاضی گفت: چگونه فعالیت های مالی میلیاردی داشتند، اما مسئول مالی نداشتند. مطالبی که می گویید با اصول و قوانین مالیاتی همخوانی ندارد.

این متهم گفت: اگر هزار میلیارد تومان به حساب تهرانی رفته و استفاده کرده، هر چه می گویید درست است.

قاضی شرح داد: آیا اسناد مالی شرکت ها را شما تنظیم می کردید؟

متهم دولتشاهی اضافه کرد: بعد ازفروش کالا بله. بنده به عنوان مشاور از سال 92 به فرزان راد مشاوره می دادم، اما در این شرکت ها فرزان راد نقشی نداشته است. یک ماه پیش از بازداشت شدن من، کریمی گفت که می خواهیم به سمت سعادت آباد برویم و دفتر را به آنجا منتقل کنیم و گفت اسناد و مدارک و هارد را جمع کنیم، اکنون نیز دست من نیست.

رییس دادگاه در واکنش به دفاعیات این متهم گفت: شما در تعارض حرف های خود مطالبی را می گویید. بخشی از مطالب شما صداقت ندارد.

وی گفت: مطالب شما اساسا قابل انطباق با مسائل مالی نیست. اگر این افراد اینقدر توانایی داشتند چرا به دنبال 5 میلیون تومان وام بودند که شما 30 میلیارد اسناد جلوی آن ها بگذارید و از آن ها امضا بگیرید. انصاف و عدالت حکم می کنید برای مبری کردن خود دیگران را اسیر نکنید.

قاضی خاطرنشان کرد: کار شما کار مالی نیست بلکه هدایت مجرمانه مالی است. تا ساعت یک دیشب اسناد مالی ذی قیمتی را به دست آورده ایم. وقتی کسی در دادگاه به نادرستی مطالبی را می گوید در ابتدا به نفع خودش نیست.

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 24 آذر 1399 بروزرسانی: 24 آذر 1399 گردآورنده: russianet65.ir شناسه مطلب: 1251

به "قاضی: تا ساعت یک دیشب اسناد مالی ذی قیمتی را به دست آورده ایم ، روایت نماینده دادستان از اخذ ضمانت نامه 100 میلیاردی در کمتر از 36 ساعت" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "قاضی: تا ساعت یک دیشب اسناد مالی ذی قیمتی را به دست آورده ایم ، روایت نماینده دادستان از اخذ ضمانت نامه 100 میلیاردی در کمتر از 36 ساعت"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید