شمشیربازی

شمشیربازی برای من مفهوم زندگی دارد، شیرین ترین اتفاق 98 برنز جهانی و بدترین ویروس کرونا بود

کاپیتان شمشیربازی کشورمان گفت: شیرین اتفاق سال 98 کسب مدال برنز جهانی برای اولین بار بود و البته که تلخ ترین اتفاق سال گذشته هم شیوع ویروس کرونا و فوت عده ای از مردم کشورمان بود.

21 اردیبهشت 1399