طراحی داشبورد گردشگری در راستای سند ملی گردشگری است – تور روسیه

سرپرست معاونت سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با بیان این که داشبورد گردشگری یک طرح ملی است، گفت: طراحی داشبورد ملی گردشگری در راستای سند ملی گردشگری است
در این نشست همچنین تعدادی از مدیران و کارشناسان سه حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به بیان نظرات و دیدگاه های خود پرداختند.

« دنیای سفر » این نوشته را از « میراث آریا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.

محب خدایی در بخش دیگری از صحبت های خود به سند ملی گردشگری گفت: سند ملی گردشگری به رشد و توسعه و ارتقای این صنعت کمک خواهد کرد، لذا ایجاد یک سامانه قوی به نام سامانه ملی داشبورد می تواند به اجرای هرچه بهتر این سند کمک کند.

با ایجاد داشبورد گردشگری تمام اطلاعات بِروز و به صورت صحیح در اختیار قرار می گیرد و می تواند به برنامه ریزی هرچه بهتر در حوزه گردشگری به ما کمک کند.

با طراحی داشبورد از تعدد اطلاعات در یک بخش کاسته می شود و در هر موضوع اطلاعات خاص آن موضوع به صورت دسته بندی و شفاف ارائه می شود.

سرپرست معاونت سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با بیان این که داشبورد گردشگری یک طرح ملی است، گفت: طراحی داشبورد ملی گردشگری در راستای سند ملی گردشگری است.

محب خدایی با بیان این که طراحی و ایجاد داشبورد گردشگری می تواند آب گل آلود را به آب صاف تبدیل کند افزود: با طراحی این داشبورد می توان کارها را به شکل بهتر و منظم تر و به صورت شفاف تر انجام داد.

محمد محب خدایی معاون گردشگری و سرپرست معاونت سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری روز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت، در جلسه بررسی داشبورد ملی گردشگری که با حضور مدیران و کارشناسان سه حوزه سازمان میراث فرهنگی برگزار شد با بیان این مطلب افزود: مهمترین نتیجه ایجاد داشبورد، شفافیت در کار، ایجاد مدیریت و نظارت سیستمی، کوتاه شدن مسیر پاسخگویی به ارباب رجوع و برنامه ریزی هرچه بهتر است.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *